Tiêu chuẩn GB/T 700 – Tiêu chuẩn công nghiệp Trung Quốc

Tiêu chuẩn GB/T 700 là một trong những tiêu chuẩn công nghiệp quan trọng của Trung Quốc. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo thép.

Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc và có tên đầy đủ là “Thép kết cấu carbon – Tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Tiêu chuẩn GB/T 700 áp dụng cho các loại thép kết cấu carbon, bao gồm:

 • Các loại ống thép đúc
 • Các loại thép tấm
 • Các loại thép thanh
 • Các loại thép hộp
 • Các loại ống thép hàn
 • Và các sản phẩm thép khác

Cụ thể, tiêu chuẩn GB/T 700 quy định các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ học, kích thước và khối lượng của các loại thép kết cấu carbon. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các phương pháp thử nghiệm và kiểm tra để đảm bảo chất lượng sản phẩm được sản xuất và chế tạo theo đúng tiêu chuẩn.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và chế tạo thép tại Trung Quốc, việc tuân thủ tiêu chuẩn GB/T 700 là rất quan trọng. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, mời bạn đọc xem qua bài viết này.

Tiêu chuẩn GB/T 700 đưa ra những yêu cầu gì đối với sản phẩm thép kết cấu carbon?

Tiêu chuẩn GB/T 700 đưa ra các yêu cầu chung cho sản phẩm thép kết cấu carbon. Bao gồm các yêu cầu về:

 1. Thành phần hóa học: bao gồm hàm lượng carbon, hàm lượng mangan, hàm lượng silic, hàm lượng photpho và hàm lượng lưu huỳnh. Việc kiểm soát chính xác các thành phần này là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 2. Tính chất cơ học: bao gồm độ bền kéo, độ dãn dài, độ bền uốn và độ cứng. Việc kiểm tra các tính chất cơ học này cũng là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
 3. Kích thước: bao gồm độ dày, chiều rộng và chiều dài. Việc kiểm soát kích thước chính xác của sản phẩm cũng là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
 4. Tiêu chuẩn GB/T 700 cũng đưa ra các yêu cầu khác như:
 • Yêu cầu về sự tinh khiết của sản phẩm
 • Yêu cầu về độ mịn của bề mặt
 • Yêu cầu về xử lý nhiệt
Các yêu cầu của GB/T 700 cho thép kết cấu carbon
Các yêu cầu của GB/T 700 cho thép kết cấu carbon

Tất cả các yêu cầu này đều được đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất và sử dụng. Song hành với các yêu cầu, tiêu chuẩn GB/T 700 cũng đề cập đến các phương pháp. Nhằm kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm được đưa ra trong tiêu chuẩn GB/T 700

Tiêu chuẩn GB/T 700 đưa ra nhiều phương pháp kiểm tra và thử nghiệm. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm thép kết cấu carbon.

Dưới đây là một số phương pháp kiểm tra và thử nghiệm quan trọng trong tiêu chuẩn này:

Phương pháp xác định thành phần hóa học

Trong tiêu chuẩn GB/T 700, có nhiều phương pháp xác định thành phần hóa học của sản phẩm thép kết cấu carbon. Việc sử dụng phương pháp nào, tùy thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng của nó.

Sau đây là một số phương pháp xác định thành phần hóa học thông dụng trong tiêu chuẩn GB/T 700:

 • Phương pháp phân tích hấp thụ nguyên tử (AAS). Phương pháp này được sử dụng để xác định nồng độ các nguyên tố hóa học có trong sản phẩm thép kết cấu carbon, như Fe, Mn, Cr, Ni, Cu và Pb.
 • Phương pháp phân tích phổ cực quang (ICP-OES). Phương pháp này có độ chính xác cao hơn so với phương pháp AAS.
 • Phương pháp phân tích khí quyển. Phương pháp này được sử dụng để xác định nồng độ cacbon (C) và lưu huỳnh (S) trong sản phẩm thép kết cấu carbon.
 • Phương pháp phân tích quang phổ tích hợp (OES). Phương pháp này có độ chính xác cao và tốc độ xử lý mẫu nhanh hơn so với phương pháp AAS và ICP-OES.
Phương pháp xác định thành phần hóa học
Phương pháp xác định thành phần hóa học

Ngoài những phương pháp trên, tiêu chuẩn GB/T 700 còn có nhiều phương pháp xác định khác. Như phương pháp hấp phụ, phương pháp khử trùng và phương pháp phân tích đối lưu. Tùy thuộc vào loại sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Tất cả những phương pháp này đều nhằm đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản phẩm thép kết cấu carbon. Giúp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sản xuất khác nhau, trong ngành công nghiệp thép của Trung Quốc.

Phương pháp thử nghiệm đàn hồi và uốn

Tiêu chuẩn GB/T 700 cũng quy định về các phương pháp thử nghiệm đàn hồi và uốn của thép. Để đánh giá tính chất cơ học của sản phẩm thép kết cấu carbon. Cụ thể, tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp thử nghiệm đàn hồi và uốn như sau:

 • Thử nghiệm đàn hồi theo phương pháp kéo (tension test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền kéo và độ giãn dài của các sản phẩm.
 • Thử nghiệm đàn hồi theo phương pháp nén (compression test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền nén và độ nén của các sản phẩm.
 • Thử nghiệm đàn hồi uốn (bending test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền uốn và độ uốn của các sản phẩm.
 • Thử nghiệm đàn hồi uốn ngược (reverse bending test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền uốn ngược và độ uốn ngược của các sản phẩm thép kết cấu carbon.
 • Thử nghiệm đàn hồi uốn với tác động của nhiệt độ (bending test with temperature effect). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền uốn và độ uốn của các sản phẩm. Khi các loại thép kết cấu carbon bị tác động bởi nhiệt độ.
Phương pháp thử nghiệm đàn hồi và uốn
Phương pháp thử nghiệm đàn hồi và uốn

Tất cả những phương pháp thử nghiệm trên đều nhằm đánh giá tính chất cơ học của sản phẩm thép kết cấu carbon, giúp đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản phẩm.

Phương pháp thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo

Thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo cũng là công việc cần thiết. Để xác định tính chất cơ học và chất lượng của các loại thép kết cấu carbon.

Trong tiêu chuẩn GB/T 700, có nhiều phương pháp thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo được sử dụng. Cụ thể, tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo như sau:

 • Thử nghiệm độ cứng Brinell (Brinell hardness test). Phương pháp này được sử dụng để đo độ cứng của các sản phẩm thép kết cấu carbon. Bằng cách áp dụng lực nén đến bề mặt vật liệu và đo đường kính của vết nén trên bề mặt.
 • Thử nghiệm độ cứng Rockwell (Rockwell hardness test). Phương pháp này được sử dụng để đo độ cứng của các sản phẩm thép kết cấu carbon. Bằng cách áp dụng lực nén đến bề mặt vật liệu và đo độ sâu của vết nén trên bề mặt.
 • Thử nghiệm độ cứng Vickers (Vickers hardness test). Phương pháp này được sử dụng để đo độ cứng của các sản phẩm thép kết cấu carbon. Bằng cách áp dụng lực nén đến bề mặt vật liệu và đo đường chéo của vết nén trên bề mặt.
 • Thử nghiệm độ dẻo (impact test). Phương pháp này được sử dụng để đo độ dẻo của các sản phẩm thép kết cấu carbon. Bằng cách đưa vật liệu vào máy thử nghiệm va đập và đo khả năng chịu được mức độ va đập.
Phương pháp thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo
Phương pháp thử nghiệm đo độ cứng và độ dẻo

Tất cả những phương pháp thử nghiệm trên đều nhằm đánh giá tính chất cơ học của sản phẩm thép kết cấu carbon. Giúp đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các sản phẩm.

Phương pháp thử nghiệm giãn nở và co ngót

Để đánh giá chất lượng của các loại thép kết cấu carbon, thử nghiệm giãn nở và co ngót cũng cần được các nhà sản xuất thực hiện.

Tiêu chuẩn GB/T 700 cũng đề cập nhiều phương pháp thử nghiệm giãn nở và co ngót khác nhau. Tùy thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng cụ thể mà lựa chọn phương pháp phù hợp.

 • Thử nghiệm giãn nở kéo (tensile elongation test). Phương pháp này được sử dụng để đo giãn nở của thép kết cấu carbon khi bị kéo ra.
 • Thử nghiệm giãn nở nén (compression elongation test). Phương pháp này được sử dụng để đo giãn nở của thép kết cấu carbon khi bị nén.
 • Thử nghiệm co ngót kéo (tensile reduction of area test). Phương pháp này được sử dụng để đo mức độ co ngót của thép kết cấu carbon khi bị kéo ra.
 • Thử nghiệm co ngót nén (compression reduction of area test). Phương pháp này được sử dụng để đo mức độ co ngót của thép kết cấu carbon khi bị nén.
Phương pháp thử nghiệm giãn nở và co ngót
Phương pháp thử nghiệm giãn nở và co ngót

Tất cả những phương pháp thử nghiệm trên đều nhằm giúp đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản phẩm.

Phương pháp kiểm tra độ dày và kích thước

Tiêu chuẩn GB/T 700 cũng đưa ra các phương pháp kiểm tra độ dày và kích thước của các sản phẩm thép kết cấu carbon. Bao gồm việc đo độ dày, chiều dài, chiều rộng, đường kính và độ cong.

Việc áp dụng phương pháp nào, tùy thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng của nó.

 • Phương pháp kiểm tra độ dày bằng cách sử dụng micromet. Phương pháp này được sử dụng cho thép kết cấu carbon có độ dày từ 0,1 mm đến 100 mm.
 • Phương pháp kiểm tra độ dày bằng cách sử dụng máy đo laser. Phương pháp này được sử dụng cho thép kết cấu carbon có độ dày từ 0,02 mm đến 50 mm.
 • Phương pháp kiểm tra kích thước bằng cách sử dụng thước đo bề mặt. Phương pháp này được sử dụng cho thép kết cấu carbon có kích thước từ 0,1 mm đến 1000 mm.
 • Phương pháp kiểm tra kích thước bằng cách sử dụng máy đo độ chính xác cao. Phương pháp này được sử dụng cho thép kết cấu carbon có kích thước từ 0,1 mm đến 1000 mm. Nhưng với độ chính xác cao hơn so với phương pháp dùng thước đo.
Phương pháp kiểm tra độ dày và kích thước
Phương pháp kiểm tra độ dày và kích thước

Phương pháp kiểm tra bề mặt

Tiêu chuẩn GB/T 700 yêu cầu các sản phẩm thép kết cấu carbon trước khi xuất bán. Phải được kiểm tra bề mặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bao gồm kiểm tra sự hiện diện của các vết nứt, bọt khí và các khuyết tật khác trên bề mặt.

Cụ thể, tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp kiểm tra bề mặt như sau:

 • Kiểm tra độ nhám bề mặt (surface roughness test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ nhám trên bề mặt sản phẩm thép kết cấu carbon.
 • Kiểm tra độ bóng bề mặt (surface smoothness test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bóng trên bề mặt sản phẩm thép kết cấu carbon.
 • Kiểm tra bề mặt sơn (paint adhesion test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bám dính của lớp sơn trên bề mặt sản phẩm thép kết cấu carbon.
 • Kiểm tra bề mặt ăn mòn (corrosion test). Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ bền của sản phẩm thép kết cấu carbon trước hiện tượng ăn mòn.
Phương pháp kiểm tra bề mặt
Phương pháp kiểm tra bề mặt

➡️ Ngoài các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm ở trên. Tiêu chuẩn GB/T 700 còn đưa ra các phương pháp kiểm tra khác như kiểm tra độ cong và kiểm tra độ bền kéo của thép kết cấu carbon. Tất cả những phương pháp kiểm tra này đều nhằm đảm bảo chất lượng và độ chính xác của thép kết cấu carbon. Giúp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sản xuất khác nhau trong ngành công nghiệp thép của Trung Quốc.

Các loại thép kết cấu carbon được quy định trong tiêu chuẩn GB/T 700

Trong tiêu chuẩn GB/T 700, có nhiều loại thép kết cấu carbon được quy định. Bao gồm các loại mác thép sau đây:

 1. Thép Q195: Đây là một loại thép kết cấu carbon có độ dày từ 1,5mm đến 16mm.
 2. Thép Q215: Đây là một loại thép kết cấu carbon có độ dày từ 1,5mm đến 25mm.
 3. Thép Q235: Đây là một loại thép kết cấu carbon có độ dày từ 1,5mm đến 25mm.
 4. Thép Q255: Đây là một loại thép kết cấu carbon có độ dày từ 1,5mm đến 25mm.
 5. Thép Q275: Đây là một loại thép kết cấu carbon có độ dày từ 1,5mm đến 25mm.

Ngoài ra, tiêu chuẩn GB/T 700 cũng quy định các loại thép kết cấu carbon khác như thép Q345, thép Q390, thép Q420, thép Q460 và nhiều loại thép khác.

Tất cả các loại thép này đều được sử dụng rộng rãi trong c

Các loại mác thép tiêu chuẩn GB/T 700
Các loại mác thép tiêu chuẩn GB/T 700

ông nghiệp. Như sản xuất các bộ phận máy móc, ống thép đúc, ống thép hàn, thép tấm và các sản phẩm khác.

Các phiên bản của Tiêu chuẩn GB/T 700 có thể bạn chưa biết

Vì là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong ngành công nghiệp thép của Trung Quốc. Tiêu chuẩn GB/T 700 đã trải qua nhiều lần cập nhật và bổ sung liên tục. Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sản xuất ngày một phát triển.

Từ khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1988 đến nay, tiêu chuẩn GB/T 700 đã trải qua 4 lần cập nhật:

 1. Bản GB/T 700 – 1988. Bản này đưa ra các yêu cầu chung về thành phần hóa học, tính chất cơ học và kích thước của thép kết cấu carbon.
 2. Bản GB/T 700 – 1997. Bản này đã cập nhật và bổ sung các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ học và kích thước của thép kết cấu carbon.
 3. Bản GB/T 700 – 2006. Bản này đã tiếp tục cập nhật và bổ sung các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ học và kích thước của thép kết cấu carbon, và đã bao gồm các yêu cầu về xử lý nhiệt.
 4. Bản GB/T 700 – 2017. Đây là phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn GB/T 700. Bản này đã tiếp tục cập nhật và bổ sung các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ học và kích thước của thép kết cấu carbon. Đồng thời bổ sung thêm các yêu cầu về sự tinh khiết và độ mịn của sản phẩm. Ngoài ra, tiêu chuẩn GB/T 700 – 2017 cũng đã chỉ rõ các yêu cầu về kiểm tra và chấp nhận sản phẩm thép kết cấu carbon.
Các bản cập nhật tiêu chuẩn GB/T 700
Các bản cập nhật tiêu chuẩn GB/T 700

Hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu rất nhiều phôi thép thuộc tiêu chuẩn này. Nhằm phục vụ các ngành sản xuất, chế tạo máy, cơ khí, thép ống, …. trong nước. Hy vọng bài viết của Ống Thép Đúc Bảo Tín đã cung cấp cho mọi người những thông tin hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *