Tag Archives: ống thép đúc mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm DN600 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 609.6 x dày 30.96mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN600 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 609.6 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 609.6 x dày 30.96mm được nhập khẩu từ Trung Quốc,

Ống thép đúc mạ kẽm DN550 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 558.8 x dày 28.58mm

ống thép đúc DN300 SCH40

Ống thép đúc mạ kẽm DN550 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 558.8 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 558.8 x dày 28.58mm được nhập khẩu từ Trung Quốc,

Ống thép đúc mạ kẽm DN500 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 508 x dày 26.19mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN500 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 508 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 508 x dày 26.19mm được nhập khẩu từ Trung Quốc,

Ống thép đúc mạ kẽm DN400 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 406.4 x dày 21.44mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN400 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 406.4 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 406.4 x dày 21.44mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN350 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 355.6 x dày 19.05mm

Ống thép đúc DN100

Ống thép đúc mạ kẽm DN350 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 355.6 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 355.6 x dày 19.05mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN300 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 323.8 x dày 17.48mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN300 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 323.8 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 323.8 x dày 17.48mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN250 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 273 x dày 15.09mm

Thép ống đúc phi 168

Ống thép đúc mạ kẽm DN250 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 273 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 273 x dày 15.09mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN200 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 219.1 x dày 12.7mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 219.1 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 219.1 x dày 12.7mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN150 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 168.3 x dày 10.97mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN150 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 168.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 168.3 x dày 10.97mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN125 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 141.3 x dày 9.53mm

ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH40

Ống thép đúc mạ kẽm DN125 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 141.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 141.3 x dày 9.53mm được nhập khẩu từ Trung