Tag Archives: mua ống thép đúc mạ kẽm ở đâu

Ống thép đúc mạ kẽm DN300 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 323.8 x dày 17.48mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN300 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 323.8 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 323.8 x dày 17.48mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN250 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 273 x dày 15.09mm

Thép ống đúc phi 168

Ống thép đúc mạ kẽm DN250 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 273 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 273 x dày 15.09mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN200 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 219.1 x dày 12.7mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 219.1 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 219.1 x dày 12.7mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN150 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 168.3 x dày 10.97mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN150 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 168.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 168.3 x dày 10.97mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN125 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 141.3 x dày 9.53mm

ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH40

Ống thép đúc mạ kẽm DN125 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 141.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 141.3 x dày 9.53mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN100 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 114.3 x dày 8.56mm

ống thép đúc DN500 phi 508

Ống thép đúc mạ kẽm DN100 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 114.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 114.3 x dày 8.56mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN80 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 88.9 x dày 7.62mm

Thép ống đúc phi 168

Ống thép đúc mạ kẽm DN80 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 88.9 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 88.9 x dày 7.62mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN65 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 73 x dày 7.01mm

ống thép đúc phi 219 tại Hà Nội

Ống thép đúc mạ kẽm DN65 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 73 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 73 x dày 7.01mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN40 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 48.3 x dày 5.08mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN40 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 48.3 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 48.3 x dày 5.08mm được nhập khẩu từ Trung

Ống thép đúc mạ kẽm DN25 x SCH80 – Ống đúc mạ kẽm phi 33.4 x dày 4.55mm

Ống thép đúc mạ kẽm DN25 SCH80 được dùng làm ống dẫn, ống luồn dây điện, ống bảo vệ bên ngoài, công trình xây dựng. Ống đúc mạ kẽm phi 33.4 có bề mặt sáng bóng, mới 100%, không rỉ sét. Ống có đường kính phi 33.4 x dày 4.55mm được nhập khẩu từ Trung