Tag Archives: thép ống mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm DN600 x SCH40 – Phi 609.6 x dày 17.48mm

ống thép đúc DN500 phi 508

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN600 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 609.6 và độ dày là 17.48mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN550 x SCH40 – Phi 558.8 x dày 15.09mm

ống thép đúc phi 355

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN550 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 558.8 và độ dày là 15.09mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại vật

Ống thép đúc mạ kẽm DN500 x SCH40 – Phi 508 x dày 15.09mm

ống thép đúc mạ kẽm DN500 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN500 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 508 và độ dày là 15.09mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN450 x SCH40 – Phi 457.2 x dày 14.27mm

ống thép đúc mạ kẽm DN450 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN450 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 457.2 và độ dày là 14.27mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN400 x SCH40 – Phi 406.4 x dày 12.7mm

Thép ống đúc phi 168

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN400 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 406.4 và độ dày là 12.7mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN350 x SCH40 – Phi 355.6 x dày 11.13mm

ống thép đúc mạ kẽm DN350 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN350 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 355.6 và độ dày là 11.13mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN300 x SCH40 – Phi 323.8 x dày 10.31mm

ống thép đúc mạ kẽm DN300 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN300 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 323.8 và độ dày là 10.31mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN250 x SCH40 – Phi 273 x dày 9.27mm

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN250 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 273 và độ dày là 9.27mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN200 x SCH40 – Phi 219.1 x dày 8.18mm

ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN200 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 219.1 và độ dày là 8.18mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại

Ống thép đúc mạ kẽm DN150 x SCH40 – Phi 168.3 x dày 7.11mm

ống thép đúc DN500 phi 508

Sản phẩm ống thép đúc mạ kẽm DN150 SCH40 là loại ống đúc mạ kẽm phi 168.3 và độ dày là 7.11mm. Ống thép đúc mạ kẽm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống mạ kẽm là loại