Tag Archives: mua ống thép đúc ở đâu

Ống thép đúc DN600 x SCH80 – Ống đúc phi 609.6 x dày 30.96mm

Ống thép đúc DN600 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi, khí nén, hệ thống PCCC,.. Ống có đường kính phi 609.6 x dày 30.96mm nên còn được gọi là ống đúc phi 609.6.Ống thép đúc phi 609.6 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo tiêu

Ống thép đúc DN500 x SCH80 – Ống đúc phi 508 x dày 26.19mm

Ống thép đúc DN500 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi, khí nén, hệ thống PCCC,.. Ống có đường kính phi 508 x dày 26.19mm nên còn được gọi là ống đúc phi 508 Ống thép đúc phi 508 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo

Ống thép đúc DN450 x SCH80 – Ống đúc phi 457.2 x dày 23.83mm

Ống thép đúc DN450 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi, khí nén, hệ thống PCCC,.. Ống có đường kính phi 457.2 x dày 23.83mm nên còn được gọi là ống đúc phi 457.2. Ống thép đúc phi 457.2 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo

Ống thép đúc DN400 x SCH80 – Ống đúc phi 406.4 x dày 21.44mm

Ống thép đúc DN400 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi, khí nén, hệ thống PCCC,.. Ống có đường kính phi 406.4 x dày 21.44mm nên còn được gọi là ống đúc phi 406.4. Ống thép đúc phi 406.4 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo

Ống thép đúc DN350 x SCH80 – Ống đúc phi 355.6 x dày 19.05mm

Ống thép đúc

Ống thép đúc DN350 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi, khí nén, hệ thống PCCC,.. Ống có đường kính phi 355.6 x dày 19.05mm nên còn được gọi là ống đúc phi 355.6. Ống thép đúc phi 355.6 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo

Ống thép đúc DN125 x SCH80 – Ống đúc phi 141.3 x dày 9.53mm

Ống thép đúc DN125 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi,, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Ống có đường kính phi 141.3 x dày 9.53mm nên còn được gọi là ống đúc phi 141.3. Ống thép đúc phi 141.3 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất

Ống thép đúc DN100 SCH80 – Ống đúc phi 114.3 x dày 8.56mm

Ống thép đúc DN100 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi,, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Ống có đường kính phi 114.3 x dày 8.56mm nên còn được gọi là ống đúc phi 114.3. Ống thép đúc phi 114.3 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất

Ống thép đúc DN80 SCH80 – Ống đúc phi 88.9 x dày 7.62mm

ống thép đúc DN450 SCH40

Ống thép đúc DN80 SCH80 được dùng làm ống dẫn dầu dẫn khí, lò hơi,, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Ống có đường kính phi 88.9 x dày 7.62mm nên còn được gọi là Ống đúc phi 88.9. Ống thép đúc 88.9 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn, Nhật,..Ống được sản xuất theo