Tag Archives: thép ống

Ống thép đúc DN600 x SCH40 – Ống đúc phi 609.6 x dày 17.48mm

ống thép đúc DN600 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc DN600 SCH40 là loại ống đúc phi 609.6 và độ dày là 17.48mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN550 x SCH40 – Ống đúc phi 558.8 x dày 15.09mm

Sản phẩm ống thép đúc DN550 SCH40 là loại ống đúc phi 558.8 và độ dày là 15.09mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN500 x SCH40 – Ống đúc phi 508 x dày 15.09mm

Sản phẩm ống thép đúc DN500 SCH40 là loại ống đúc phi 508 và độ dày là 15.09mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN450 x SCH40 – Ống đúc phi 457.2 x dày 14.27mm

ống thép đúc DN450 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc DN450 SCH40 là loại ống đúc phi 457.2 và độ dày là 14.27mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN400 x SCH40 – Ống đúc phi 406.4 x dày 12.7mm

ống thép đúc DN400 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc DN400 SCH40 là loại ống đúc phi 406.4 và độ dày là 12.7mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN350 x SCH40 – Ống đúc phi 355.6 x dày 11.13mm

Sản phẩm ống thép đúc DN350 SCH40 là loại ống đúc phi 355.6 và độ dày là 11.13mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN300 x SCH40 – Ống đúc phi 323.8 x dày 10.31mm

ống thép đúc DN300 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc DN300 SCH40 là loại ống đúc phi 323.8 và độ dày là 10.31mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN250 x SCH40 – Ống đúc phi 273 x dày 9.27mm

ống thép đúc DN250 SCH40

Sản phẩm ống thép đúc DN250 SCH40 là loại ống đúc phi 273 và độ dày là 9.27mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN200 x SCH40 – Ống đúc phi 219.1 x dày 8.18mm

Sản phẩm ống thép đúc DN200 SCH40 là loại ống đúc phi 219.1 và độ dày là 8.18mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không

Ống thép đúc DN150 x SCH40 – Ống đúc phi 168.3 x dày 7.11mm

Sản phẩm ống thép đúc DN150 SCH40 là loại ống đúc phi 168.3 và độ dày là 7.11mm. Ống thép đúc được sử dụng trong hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas, thủy lực,… Thép ống là loại vật liệu khá quan trọng và được sử dụng rộng rãi, phổ biến, không